Contact met de praktijk

Op werkdagen is de praktijk telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 17.00.

In verband met overleg en lunchpauze zijn wij tussen 12.15 en 12.45 alleen bereikbaar voor spoedgevallen.

Zou u zo vriendelijk willen zijn hier rekening mee te houden?

Telefoonnummers van de huisartsen

dr. J. Berden: 035 6945921

dr. M. Kramer: 035 6942492

dr H. Schouten: 035 6943281

dr. K. Siderakis: 035 6942282

 

Als u belt met het nummer van uw huisarts komt u terecht in een keuzemenu.
Bij een levensbedreigende situatie toetst u de 1 in.
Voor het inspreken van herhaalrecepten kunt u de 2 intoetsen, zie ook Recepten
Belt u voor het maken van een afspraak of wilt u de assistente spreken, toetst u de 3

Wij verzoeken u in de ochtend te bellen als u een visite wilt aanvragen voor dezelfde dag.

Om uw en onze tijd zo efficiënt mogelijk in te kunnen delen, werken we alleen op afspraak.
Voor een consult staat 10 minuten, hierin kan de huisarts 1 klacht of eventueel 2 kleine klachten behandelen.
Denkt u langer nodig te hebben, geef dit dan aan bij het maken van de afspraak.

Als u in de morgen belt,  kunt u afhankelijk van de aard van de klacht vaak dezelfde dag gezien worden.

De telefoonlijnen worden veel gebruikt en kunnen dus wel eens bezet zijn. U helpt de assistente door het gesprek kort en duidelijk te houden.

 

Contact via e-mail

Het is mogelijk om via de e-mail contact met ons op te nemen. 

Dit e-mail adres is alleen bedoeld voor administratieve en algemene vragen.
Medisch inhoudelijke vragen worden niet in behandeling genomen (denk hierbij aan verwijsbrieven, opvragen van uitslagen, etc.), tenzij anders is overlegd met de assistente.
Via deze mail is het niet mogelijk afspraken te maken, u kunt hiervoor gebruik maken van de online agenda.

Wij mogen geen medisch-inhoudelijke mails naar u versturen of beantwoorden. Dit conform de privacy wet van 25-5-2018.
Wel kunt u gebruik maken van een e-consult,  om zo online uw vragen te stellen aan uw huisarts

info@primaportahuisartsen.nl