Medewerkers

 

Huisartsen: Hr. J.P.A.M. Berden, Hr. M.P. Kramer, Hr. H.G.J. Schouten en Hr. K. Siderakis

Praktijkassistentes: Anne, Carla, Debby, Nicolette, Sabine, Sandra en Yvonne

Praktijkondersteuners: Inge Jongbloed, Marianne Koelewijn en Johan Iking

 AIOS (arts in opleiding tot specialist):

 

De praktijkassistente

De assistente maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur.
Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. Als de assistente het nodig vindt zal zij eerst overleggen met de huisarts en kunt u later terugbellen voor het antwoord op uw vraag.U kunt haar ook bellen voor uitslagen van onderzoeken. 

Voor eenvoudige verrichtingen en onderzoeken kunt u een afspraak maken voor het assistente spreekuur. Dit spreekuur verloopt uitsluitend op afspraak.

Bij eenvoudige verrichtingen en onderzoeken kunt u denken aan:

- controle urine, zie ook Urineonderzoek
- controle bloeddruk
- aanstippen wratten, zie ook Wratten
- geven van injecties
- zwachtelen van benen
- verzorgen van wonden
- maken van uitstrijkjes
- uitspuiten van oren
- controleren van de bloedsuiker

 De praktijkondersteuner

Een praktijkondersteuner is een functie in de huisartsenzorg; letterlijk de ondersteuner van de huisarts, vaak afgekort tot POH (PraktijkOndersteuner Huisartsenzorg).

Er zijn twee specialisaties: somatiek en geestelijke gezondheidszorg.

Somatiek:
De praktijkondersteuner begeleidt patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, met name met diabetes, astma/COPD en hart-en vaatziekten. Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controleonderzoeken uit.

Op deze praktijk zijn werkzaam:
Marianne Koelewijn  T: 035-6944388 
Inge Jongbloed        T: 06-28203458 

GGZ:
De praktijkondersteuner GGZ ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. De werkzaamheden zijn gericht op het helder krijgen van psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing, kortdurende begeleiding en preventie.

Doorverwijzing naar onze praktijkondersteuner GGZ verloopt via de huisarts.

Op deze praktijk is werkzaam:
Johan Iking     

Johan Iking is bereikbaar via het praktijknummer van uw eigen huisarts.

 

AIOS

Op dit moment is Ries van Wijngaarden, arts in opleiding aanwezig in de praktijk van huisarts Siderakis.

Een arts in opleiding tot huisarts heeft de volledige bevoegdheid om de geneeskunde uit te oefenen.

Voor zijn huisartsenopleiding heeft hij enkele jaren als arts in het ziekenhuis gewerkt bij meerdere specialismen.

Hij werkt onder de supervisie van huisarts Siderakis