De praktijkondersteuner

Een praktijkondersteuner is een functie in de huisartsenzorg; letterlijk de ondersteuner van de huisarts, vaak afgekort tot POH (PraktijkOndersteuner Huisartsenzorg).

Er zijn twee specialisaties: somatiek en geestelijke gezondheidszorg.

Somatiek:
De praktijkondersteuner begeleidt patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, met name met diabetes, astma/COPD en hart-en vaatziekten. Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controleonderzoeken uit.

Op deze praktijk zijn werkzaam:
Marianne Koelewijn  T: 035-6944388
Inge Jongbloed       T: 06-28203458

GGZ:
De praktijkondersteuner GGZ ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. De werkzaamheden zijn gericht op het helder krijgen van psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing, kortdurende begeleiding en preventie.

Doorverwijzing naar onze praktijkondersteuner GGZ verloopt via de huisarts.

Op deze praktijk is werkzaam:
Johan Iking     

Johan Iking is bereikbaar via het praktijknummer van uw eigen huisarts.