De assistente

De assistente maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur.
Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. Als de assistente het nodig vindt zal zij eerst overleggen met de huisarts en kunt u later terugbellen voor het antwoord op uw vraag.U kunt haar ook bellen voor uitslagen van onderzoeken. 

Voor eenvoudige verrichtingen en onderzoeken kunt u een afspraak maken voor het assistente spreekuur. Dit spreekuur verloopt uitsluitend op afspraak.

Bij eenvoudige verrichtingen en onderzoeken kunt u denken aan:

- controle urine, zie ook Urineonderzoek
- controle bloeddruk
- aanstippen wratten, zie ook Wratten
- geven van injecties
- zwachtelen van benen
- verzorgen van wonden
- maken van uitstrijkjes
- uitspuiten van oren
- controleren van de bloedsuiker